به پایگاه
تحلیلی خبری
آزنیک خوش آمدید

مستند آزنیک

آزنیک مستند

آزنیک خبر

آزنیک خبر

آزنیک کودک

آزنیک کودک

روانشناسی

به پایگاه تحلیلی خبری آزنیک خوش آمدید

پایگاه تحلیلی خبری آزنیک به‌عنوان یک رسانه نوظهور در زمینه فرهنگی و اجتماعی با نگاهی متفاوت آغاز به فعالیت نموده است. آزنیک یقین دارد پوشش اخبار روز آغازگر رسالت اصلی رسانه می باشد و این رسالت از زمانی شروع می‌‌شود که ناهنجاری های حوزه مربوطه توسط تیم زبده متشکل از روانشناسان و جامعه‌شناسان بررسی و آسیب‌شناسی شده است و با این دیدگاه که عامل خبر یک یا گروهی از انسانها هستند و عملکرد آنها باعث زایش یک خبر شده است که همه آنها بر‌آمده از شخصیت آن انسانها می باشد و همچنین شکل‌گیری شخصیت هر فرد ریشه درکودکی آن افراد دارد. ذره‌بین خودش را به روی کودکان و نوجوانان قرارداده است و در اولین قدم در راستای مسئولیت اجتماعی خود با تلفیق علم نوین روانشناسی و گستره وسیع هنر اقدام به برنامه‌هایی درقالب اخبار، گفتگو با کارشناسان متخصص در حوزه روانشناسی و تربیتی کودک، آموزش‌های متنوع در قالب نمایش عروسکی و اپیزود‌های نمایشی با هنرمندی کودکان و نوجوان سرزمین مان نموده است. د‌ر ادامه بر آن است در این مسیر با همیاری دغدغه‌مندان این عرصه همچون شعار نهفته در نام خود سیری ناپذیری درنیکی گام‌های موثری بردارد.