آزنیک خبر

موافقت سهام‌داران با افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران به میزان 660 هزار میلیارد ریال

در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بانک رفاه کارگران افزایش سرمایه این بانک به میزان 660 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.

زهرا سعیدی در حاشیه دومین همایش فرصت کودکی:

رویدادهایی نظیر «فرصت کودکی» باعث رفتار صحیح جامعه با کودکان نیازهای ویژه می‌شود

زهرا سعیدی در حاشیه دومین همایش فرصت کودکی بر لزوم توجه به کودکان با نیازهای ویژه تاکید کرد.

بر اساس گزارش بانک جهانی؛

۳.۲ میلیون کودک افغانستانی متأثر از بحران مواد غذایی

بر اساس گزارش بانک جهانی، گسترش بحران نبود مواد غذایی در افغانستان ۳.۲ میلیون کودک زیر پنج سال را تحت تاثیر قرار داده اس...

نعیمه نظام‌دوست در حاشیه دومین همایش فرصت کودکی:

انتقال انرژی و حس خوب به بچه‌ها را وظیفه خود می‌دانم

نعیمه نظام دوست، بازیگر سینما و تلویزیون در حاشیه دومین همایش فرصت کودکی با پایگاه خبری آزنیک به گفتگو نشست.

تغذیه

کودک

روانشناسی

مقالات آزنیک

امیدواریم در این بزنگاه تاریخ با یاری شما، نهال نورس آزنیک در خاکی از جنس آگاهی ریشه بدواند،
ریشه‌هایی مقاوم از جنس همدلی و نواندیشی که در فردایی نزدیک نظاره‌گر جوانه‌های سبزش باشیم،
جوانه‌هایی از جنس به ثمر نشستن رویاهایی کودکانه...
کودکان امروز؛
کودکانی که رویاهایشان در کشتزار حاصل خیز جامعه شکوفا می‌شود
و افتخارآفرینان فردای سرزمین کهنمان ایران خواهند شد.